CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CTT

Trụ sở chính: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CTT

Lô 1, Khu BT Nguyễn Ngọc, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội (Cách trường ĐH Công nghiệp 1 km)

024 3201 6656

xkld.duhoc.ctt@gmail.com

CS1: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CTT

Yên Lịch - Dân Tiên - Khoái Châu - Hưng Yên

022 165 22 555

xkld.duhoc.ctt@gmail.com